39328
4/09/2015, 09:13

GEKA 2015 Yılı Eylül-Ekim Dönemi Teknik Destek Programı


Proje Numarası TR32/15/TD05
Program Bütçesi 500000
Maksimum Hibe Bütçesi 15000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 30/10/2015
Son Başvuru Saati 18:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl Denizli
Yararlanıcı Ülke
 • Türkiye
Yararlanıcı İl
 • Aydın
 • Denizli
 • Muğla
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK'lar)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer

Desteğin Amacı

TR32 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Desteğin Kapsami

Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile

Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Üniversite rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknopark ve Teknokent),
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • İş Geliştirme Merkezleri,
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler