39328
4/09/2015, 09:16

KOSGEB'den Tasarım Hizmeti Alımına Destek


Proje Adı KOSGEB - Genel Destek Programı
Maksimum Hibe Bütçesi 25000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 31/12/2015
Son Başvuru Saati 18:00
Başvuru Sahipleri
  • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)

KOSGEB işletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verecektir.

Destek programlarının alt başlıklarında yer alan Tasarım desteği, “Genel Destek Programı” içerisinde değerlendirilmektedir. Üst limiti 15.000 TL olan Tasarım desteğimiz bazı şartları ihtiva etmektedir. Bu destekten yararlanılabilmesi için ürün tasarımının; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şartı aranmaktadır.

Genel Destek programının alt başlıklarında yer alan bir başka önemli destek ise Sınai Mülkiyet Hakları desteğidir. KOBİ’lerin tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan ürün/hizmetlerinin korunabilmesi amacıyla alacakları Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografyaları Tescil ve Yurtdışı Marka Tescil Belgelerine destek verilmektedir. Desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Genel Destek Programı’nın yanı sıra Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nın içerisinde de Tasarım destekleri sunulmaya devam ediyor. KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon projelerini geliştirmeye yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler ile kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden; teknik, tasarım v.b. konularda alacağı danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir. Bu danışmanlıklar sayesinde işletmeler profesyonel bir bakış açısına sahip olmakla birlikte olası bir değer kaybını da engellemiş olmaktadırlar. Bu desteğin üst limiti ise 25.000 TL’dir.

Fikri ve Sınai Mulkiyet Destek Programı

Yine Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı altında gerçekleşen Sınaî ve Fikrî Mülkiyet Hakları Desteği programı kapsamında da işletmelere üst limiti 25.000 TL olan destek programı sunulmaktadır. Bu destek sayesinde, işletmelerin fikri kazanımlarının heba olmasını önlüyor, ekonomimize katma değer sağlıyor ve markalaşma yolculuğunda önemli bir katkı sağlamaktadır.