39328
4/09/2015, 09:19

İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık Programı BaşlıyorProje Adı İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık Programı Başlıyor
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 31/12/2015
Son Başvuru Saati 18:00
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)

KADINLAR İŞ HAYATINDA!

Türkiye'de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7'ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla "İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık" programını hayata geçiriyor. Program, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerdeki insan kaynağını geliştirmeyi, yeni girişimciliği ve böylece uzun vadede istihdamı artırmayı hedefliyor.

Program Neyi Kapsıyor?

 

 1. Finansman: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin finansman imkânlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak,
 2. Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteği: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere ve girişimci olmak isteyenlere belli bir alana yönelik uzmanlık bilgisi (know-how) ve iş geliştirme hizmetleri sunmak.

 

Program için Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na 38 milyon Euro'luk bir hibe sağlıyor. EBRD bu hibeyi, hem dağıtacağı 300 milyon Euro'luk kredinin riskini paylaşmak hem de kadın girişimcilere vereceği diğer hizmetler için kullanacak. Bu kredi, Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankalar ve mikro kredi kuruluşları aracılığı ile kullandırılacak.

Tüm bu faaliyetler Avrupa Birliği mali desteği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanan, sürdürülebilir ve akılcı büyüme ilkesiyle, eğitim, istihdam ve sosyal içerme alanlarında beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında gerçekleşecektir.

Finansmandan kimler yararlanabilir?

Kadın girişimcilerin bu krediden yararlanabilmesi için,

 

 • Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin, 250'den az çalışanı ve yıllık cirosunun 50 milyon Euro'nun altında ya da bilançosunun 43 milyon Euro'nun altında olması
 • İşletmenin çoğunluk hissesinin kadınlara ait olması, ya da
 • En az yüzde 20'lik hissenin kadınlara ait olması ve finans, pazarlama ve üretim gibi kritik bir alanın yönetici pozisyonunda bir kadının bulunması,
 • İşletmenin Türkiye kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması,

 

gerekiyor.

AB'nin program için sağladığı 38 milyon Euro'luk hibenin bir kısmı, krediye aracılık edecek bankaları "kadın girişimcilere özel programlar ve ürünler sunan bankalar" haline getirmek için de kullanılacak. Kadın girişimcilere daha esnek krediler vermeleri, kadınların yönettiği işletmelerin ihtiyaçlarını, önceliklerini ve kendisine has koşullarını anlayabilmeleri için banka çalışanlarına eğitimler verilecek; gerekirse sadece bu alanda hizmet verecek özel birimler kurmaları sağlanacak. Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere yönelik özel kredilerin yaratılması da program içinde atılacak adımlar arasında yer alıyor. .

Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Programın ikinci ayağı, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin uzmanlık bilgisi, iş geliştirme danışmanlığı, daha fazla pazara ulaşmak için gerekli bağlantıları kurma gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni girişimcileri ve girişimci adaylarını desteklemek üzere oluşturuldu. Bu kapsamda EBRD,

 

 • Girişimciliğin hem istihdam hem de kadınlara yaratabileceği fırsatlar açısından önemini anlatan, kadınların iş hayatında yapabileceklerinin farkında olmalarını sağlayacak seminerler,
 • Satış, bilgi ve iletişim teknolojileri, çevrimiçi pazarlama, verimlilik, insan kaynakları, finansal okuryazarlık gibi girişimciliğin temel konularında eğitimler,
 • İşletmelerin ihtiyaçlarını belirleme ve bunlara yönelik proje oluşturma, bunu hayata geçirme, süreci izleme ve değerlendirmeyi kapsayan kısa vadeli danışmanlık, orta vadeli iş rehberliği,
 • Ulusal ve uluslararası alandaki deneyimli ve başarılı iş kadınlarının bu alandaki yeni kadın girişimcilere yönelik "akıl hocalığı-mentorluk" yapacağı platformlar,
 • Kadınların, iş hayatında faaliyet gösteren örgütlerle teması ve işbirliğini sağlamak,
 • Kadın girişimciliğinin hem sosyal hem de ekonomik faydalarının tüm topluma anlatılmasına yönelik medya etkinlikleri düzenlemek,

 

gibi hizmetler sunacak.

Ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Program henüz hazırlık aşamasında olup, danışmanlık desteklerinin 2014'ün yaz aylarında başlaması öngörülmektedir.