39328

Avrupa BirliğiAVRUPA BİRLİĞİ FONLARI            
 
AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği ve aday ülkelerde çok uluslu eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır.  KOBİlerin, Kamu veya sivil toplum kuruluşlarının proje başvurusunda bulunabilecekleri başvurabileceği Erasmus+, COSME, HORİZON 2020 gibi çok çeşitli programlar mevcuttur.