39328

GEKA
Aydın Muğla ve Denizli illerindeki yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek
ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde mali ve teknik destek olmak üzere iki şekilde çağrıya çıkar. Bahsedilen kurumlara, teknik destek ihtiyaçları için 15.000tl, İnceleme, araştırma ve fizibilite ihtiyaçlarına yönelik olarak 100.000 tlye kadar, Mali destek programı kapsamında ise  600.000 tlye kadar hibe sağlamaktadır.