39328

Kırsal KalkınmaTarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan Program kapsamında  Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanarak aşağıda belirtilen alanlarda 3.000.000 TL’ye varan yatırımlarda %50 hibe desteği sağlanır.
- Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
- Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
- Soğuk hava deposu,
- Çelik silo,
- Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
- Alternatif enerji kullanan yeni seraların yapımı,
- Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarına yönelik yapılacak yatırımlara ait projeler, hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.