39328

KOSGEBKOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.

Kosgeb 'Den Kimler Destek Alabilir ?
1-250 arasında sigortalı çalışanı olup ,senelik satış hasılatı 25 milyon TL'nin altında olan üretim-imalat-hizmet-ticaret ve bilgisayar yazılımı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler KOSGEB desteklerden faydalanabilirler.
 
Kosgeb'in İşletmelere Sağladığı Destekler:
-KOSGEB destekleri 6 proje başlığında (pakette) toplanmıştır.

Genel Destek Programı
DESTEK TOPLAMI : 210.000 TL (Hibe-Geri Ödemesiz),

KOBİ Proje Destek Programı
Destek Üst Limiti 150.000 TL (Hibe-Geri Ödemesiz),

Arge , İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
DESTEK TOPLAMI : 1.005.000 TL (Hibe-Geri Ödemesiz),

Tematik Proje Destek Programı
Destek Üst Limiti 150.000 TL (Hibe-Geri Ödemesiz),

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
Destek Üst Limiti 250.000 TL (Hibe-Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

Girişimcilik Destek Programı
DESTEK TOPLAMI : 97.000 TL (27.000 TL Hibe-Geri Ödemesiz, 70.000 TL Geri Ödemeli)