39328

TÜBİTAKKOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI ile, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Yeni ürün yalızca dünyada hiç olmayan bir ürün değil, dünyada başka ülkelerde olup, ülke içinde olmayan bir ürün ve hatta rakip işletmelerde olup kendi firamızda olmayan bir ürün de olabilir.Bu Program KOBİ’ lere proje odaklı gerçekleştirecekleri Ar-Ge harcamaları için %75 e varan oranlarda geri ödemesiz HİBE desteği sağlamaktadır.